UBEZPIECZENIA WYSZKÓW
Janina Noga
ul.Pułtuska 133/10
tel. 29 74 334 01

OFERTA

Ubezpieczenia Komunikacyjne
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
 • AutoCasco (AC)
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance
 • Ubezpieczenie szyb
 • Zielona karta
 • Ubezpieczenie bagażu
 • Ochrona zniżki

Ubezpieczenia Majątkowe
 • Dom
 • Mieszkanie
 • Dom w budowie
 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży

Ubezpieczenia Wypadkowe
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Koszty leczenia za granicą
Ubezpieczenia Turystyczne
 • Koszty leczenia
 • Assistance
 • NNW
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowegoUbezpieczenia Rolne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnegoUbezpieczenia dla Firm
 • OC działalności
 • Ubezpieczenie majątku